Installera Google Chrome i Linux Mint

Har precis installerat Linux Mint på min ena dator. Har kört Ubuntu i några år nu men kände att det var dags att byta. Hur som helst så finns inte Google Chrome med i repositoryt så det går inte att installera den från den vanliga software managern. Hur som helst så är det ganska enkelt att installera i Linux ändå. Gör bara följande.

 1. Öppna ett Terminal fönster.
 2. Kör följande kommandon:
  wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
  sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'
  sudo apt-get update && sudo apt-get install google-chrome-stable

Efter att Chrome är installerad är det bara att logga in och synka sina bokmärken, plugins, lösenord mm.

Uppdatering
Hade lite trubbel att synka Google Chrome. Det var iofs lätt fixat.

 1. Välj skiftnyckeln längst till höger och sedan Preferences.
 2. Välj Personal stuff i menyn till vänster.
 3. Välj Disconnect Your Google Account.
 4. Nu är kontot bortkopplat från Chrome och det är dags att starta om Chrome.
 5. Starta nu upp Chrome igen och gå sedan in under Personal Stuff och koppla ditt konto.

 

Subversion och inconsistent line ending style

Ibland händer det att radslut i filer är olika beroende på vilka verktyg man har använt och i vilken miljö man skapat filen. I windows används CRLF och i Unix används CR. För att enkelt ställa om radslut kan man använda kommandona dos2unix och unix2dos.

För att leta efter filer i en katalog och alla dess underkataloger och ändra radslut så kör man bara följande kommando.

find . -type f \! -exec dos2unix {} \;

Installing Dbvisualizer on Ubuntu

Since I changed from Windos to Linux Ubuntu I don’t have all of my dev tools installed. One of those tools is the great universal database tool called DbVis from Minq. Minq doesn’t deliver DbVis as synapt package so I had to find a alternative and since I’m not a Linux blackbelt I had to do some googling. I found this blog and this and this that gave me a hint of what to do. I have to call the alien.

 1. First download the Dbvisualizer as a rpm package from here.
 2. Now I have to install the alien.
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install alien
 3. Then convert the rpm package to a deb package with alien
  $ sudo alien dbvis_linux_6_0_6.rpm
 4. Next, install the debian package
  $ sudo dpkg -i dbvis_6.0.6-2_i386.deb
 5. Change directory to where it is installed
  $ cd /opt/DbVisualizer-6.0.6/
 6. And run it
  $ ./dbvis