Flytta knapparna “maximera”, “minimera” och “stäng” från vänster till höger

I Ubunti 10.04 valde man att flytta knapparna i fönstrena från höger till vänster. Varför man valde detta kan alltid diskuteras men det var tydligen för att underlätta då vi i västvärlden läser från vänster till höger. Då man tyvärr är van vid att hitta knapparna uppe till höger så blir man förvirrad varje gång som man skall klicka på dem. Då jag använder windows på jobbet 8 timmar om dagen och där sitter de till höger så lär man nog inte i första taget vänja sig att hitta knapprna till vänster.

Jag har därför valt att flytta tillbaka knapparna till höger. Det finns två sätt att göra det på och det är via det grafiska gränssnittet eller via kommandoraden. Jag tycker det är enklara att göra det via kommandoraden.

 1. Öppna ett terminalfönster (shell).
 2. Skriv ut de aktuella inställningarna.
  ~$ gconftool-2 --get "/apps/metacity/general/button_layout"
  close,minimize,maximize:
  
 3. Ändra nu inställningarna så knapparna flyttas från vänster till höger. Jag lägger även till en meny-knapp till vänster.
  ~$ gconftool-2 --set "/apps/metacity/general/button_layout" --type string "menu:minimize,maximize,close"
  

Added a second monitor to my laptop with Ubuntu

I decided to move my 21″ monitor from my desktop computer to my laptop that runs Ubuntu. Since I have a DVI interface on my monitor and a HDMI interface on my laptop I had to buy a adapter. I bought one at Clas Olson and it worked perfectly.

Ok, now I had to switch my primary monitor so my external monitor holds the panels instead of the built in monitor that is the default monitor. After a quick google I found this perfect blog post that describes the problem and has a nice solution. Kudos to you Andrew.

First we have to create a shell script.

#!/bin/bash
# Author: Andrew Martin
# Credit: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1309247
echo "Enter the primary display from the following:" # prompt for the display
xrandr --prop | grep "[^dis]connected" | cut --delimiter=" " -f1 # query connected monitors
read choice # read the users's choice of monitor
xrandr --output $choice --primary # set the primary monitor

Save it with the name monitor-switcher.sh.
Make the script executable with ‘chmod +x monitor-switcher.sh. Now it’s time to run the script.

~$ ./monitor-switcher.sh
Enter the primary display from the following:
LVDS
DFP1
DFP1

As you can see I choose the DFP1 as my primary monitor.

Done. 🙂

Problem med flash i Ubuntu

Har haft lite trubbel med flash spelaren på min Ubuntu maskin. Vet att när jag satte upp den så valde jag en av tre flash spelare för Firefox. Kommer inte ihåg vilken jag valde men efter mycket dribblande i Firefox så gav jag upp. Ibland funkade det och ibland inte. Till slut hittade jag en lösning som fick det hela till att fungera. Jag gjorde enligt följande:

 1. Öppna ett terminal fönster.
 2. Kör följande kommando:
  $ sudo apt-get purge adobe-flashplugin flashplugin-nonfree gnash gnash-common libflashsupport mozilla-plugin-gnash nspluginwrapper swfdec-mozilla && sudo apt-get install flashplugin-nonfree
  
 3. Starta om Firefox
 4. Testa mot http://playrapport.se

Fungerade klockrent efter det. 🙂