Black screen when starting Ubuntu

Today I started up my Ubuntu laptop and the login screen was all black. I could see the cursor arrow but everything else was black. The laptop is dual boot with Windows and Ubuntu and I quite recently changed from Linux Mint to Ubuntu. A quick lookup with Uncle Google pointed me to this page, My computer boots to a black screen, what options do I have to fix it? If your system is dual boot. So it was quite easy to fix and since I have Nvidia graphics card I just followed these steps:

 1. In the GRUB menu at startup, press e; then,
 2. Use the arrow keys to replace quiet splash with no splash or nomodeset.
 3. Then press the Ctrl+x key combination to boot.

That’s it. Now everything is fine and dandy

Alldeles för tyst vid datorn

Hmm, vad tyst det är när jag sitter vid datorn. Hade glömt att installera Spotify på min Linux box.  Ett par klick så är det installerat och tystnaden bruten. Ge mig Timbuktu….

Spotify har tyvärr ingen skarp version av sin programvara utan den för Linux är en preview, som varit preview ganska länge men fungerar alldeles utmärkt 😉 Ett annat alternativ är att köra Spotify i Wine men det är inget jag känner för då de tuffa killarna kör native. Spotify har en bra beskrivning hur man installerar deras preview version.

Lägg till följande rad i filen /etc/apt/sources.list

deb http://repository.spotify.com stable non-free

Kör följande kommando

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 94558F59

Uppdatera paketen

sudo apt-get update

Installera spotify

sudo apt-get install spotify-client

Uppgradera Linux Mint

Skriver detta inlägg som dokumentation till mig själv.

För ett tag sedan uppgraderade jag Linux Mint från release 12 till 13. Folket på Linux Mint vill att man skall göra en “fresh uppgrade” vilket innebär att man tar backup på allt sitt data och alla program för att sedan installera över den gamla releasen. Efter att installationen är klar sås skall man läsa tillbaka data och program från backupen. Jag är van att göra en paket-uppgradering istället vilket innebär att man tar en backup (?) och sedan uppgraderar. Beskrivningar för att göra detta är ganska knapphändiga eftersom de inte rekommenderar att man gör på det sättet. Efter att ha googlat runnt en stund så visste jag hur jag skulle göra.

Öppna filen /etc/apt/sources.list och lägg till följande rader:

# Linux Mint 13
deb http://packages.linuxmint.com/ maya main upstream import
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ precise-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ precise partner
deb http://packages.medibuntu.org/ precise free non-free

och kommentera bort de rader som tillhör Mint 12. För mig var det följande rader:

# deb http://packages.linuxmint.com/ lisa main upstream import
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted universe multiverse
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted universe multiverse
# deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-security main restricted universe multiverse
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ oneiric partner
# deb http://packages.medibuntu.org/ oneiric free non-free

Efter att detta var gjort var det bara att köra

apt-get update
apt-get dist-upgrade

Det gick inte bra första gången och jag var tvungen att ta bort ‘mint-search-addon’

apt-get remove mint-search-addon

Nästa gång kanske jag gör en “fresh uppgrade”. Kanske 😉

Installera Google Chrome i Linux Mint

Har precis installerat Linux Mint på min ena dator. Har kört Ubuntu i några år nu men kände att det var dags att byta. Hur som helst så finns inte Google Chrome med i repositoryt så det går inte att installera den från den vanliga software managern. Hur som helst så är det ganska enkelt att installera i Linux ändå. Gör bara följande.

 1. Öppna ett Terminal fönster.
 2. Kör följande kommandon:
  wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
  sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'
  sudo apt-get update && sudo apt-get install google-chrome-stable

Efter att Chrome är installerad är det bara att logga in och synka sina bokmärken, plugins, lösenord mm.

Uppdatering
Hade lite trubbel att synka Google Chrome. Det var iofs lätt fixat.

 1. Välj skiftnyckeln längst till höger och sedan Preferences.
 2. Välj Personal stuff i menyn till vänster.
 3. Välj Disconnect Your Google Account.
 4. Nu är kontot bortkopplat från Chrome och det är dags att starta om Chrome.
 5. Starta nu upp Chrome igen och gå sedan in under Personal Stuff och koppla ditt konto.

 

Subversion och inconsistent line ending style

Ibland händer det att radslut i filer är olika beroende på vilka verktyg man har använt och i vilken miljö man skapat filen. I windows används CRLF och i Unix används CR. För att enkelt ställa om radslut kan man använda kommandona dos2unix och unix2dos.

För att leta efter filer i en katalog och alla dess underkataloger och ändra radslut så kör man bara följande kommando.

find . -type f \! -exec dos2unix {} \;

Flytta knapparna “maximera”, “minimera” och “stäng” från vänster till höger

I Ubunti 10.04 valde man att flytta knapparna i fönstrena från höger till vänster. Varför man valde detta kan alltid diskuteras men det var tydligen för att underlätta då vi i västvärlden läser från vänster till höger. Då man tyvärr är van vid att hitta knapparna uppe till höger så blir man förvirrad varje gång som man skall klicka på dem. Då jag använder windows på jobbet 8 timmar om dagen och där sitter de till höger så lär man nog inte i första taget vänja sig att hitta knapprna till vänster.

Jag har därför valt att flytta tillbaka knapparna till höger. Det finns två sätt att göra det på och det är via det grafiska gränssnittet eller via kommandoraden. Jag tycker det är enklara att göra det via kommandoraden.

 1. Öppna ett terminalfönster (shell).
 2. Skriv ut de aktuella inställningarna.
  ~$ gconftool-2 --get "/apps/metacity/general/button_layout"
  close,minimize,maximize:
  
 3. Ändra nu inställningarna så knapparna flyttas från vänster till höger. Jag lägger även till en meny-knapp till vänster.
  ~$ gconftool-2 --set "/apps/metacity/general/button_layout" --type string "menu:minimize,maximize,close"
  

Uppgradera Grub Legacy till 2.0

Har kört Linux på min privata laptop i några år. Skall man vara riktigt petig så är det Ubuntu som är den distribution som jag använder. Har hela tiden följt med på uppgraderingarna som skett och jag måste säga att det har fungerat väldigt bra att uppgradera. Som bootloader används Grub som uppgraderas till version 2.0 i och med version 9.10 i Ubuntu. Ubuntu har dock valt att inte uppgradera booloadern automatiskt vid uppgradering av operativsystem utan detta måste göras manuellt. Bestämde mig idag för at göra uppgraderingen av Grub från version .097 till 2.0. Detta var busenkelt att göra för det vara bara att följa instruktionerna i Upgrading to GRUB 2 From GRUB

Added a second monitor to my laptop with Ubuntu

I decided to move my 21″ monitor from my desktop computer to my laptop that runs Ubuntu. Since I have a DVI interface on my monitor and a HDMI interface on my laptop I had to buy a adapter. I bought one at Clas Olson and it worked perfectly.

Ok, now I had to switch my primary monitor so my external monitor holds the panels instead of the built in monitor that is the default monitor. After a quick google I found this perfect blog post that describes the problem and has a nice solution. Kudos to you Andrew.

First we have to create a shell script.

#!/bin/bash
# Author: Andrew Martin
# Credit: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1309247
echo "Enter the primary display from the following:" # prompt for the display
xrandr --prop | grep "[^dis]connected" | cut --delimiter=" " -f1 # query connected monitors
read choice # read the users's choice of monitor
xrandr --output $choice --primary # set the primary monitor

Save it with the name monitor-switcher.sh.
Make the script executable with ‘chmod +x monitor-switcher.sh. Now it’s time to run the script.

~$ ./monitor-switcher.sh
Enter the primary display from the following:
LVDS
DFP1
DFP1

As you can see I choose the DFP1 as my primary monitor.

Done. 🙂

Installing Dbvisualizer on Ubuntu

Since I changed from Windos to Linux Ubuntu I don’t have all of my dev tools installed. One of those tools is the great universal database tool called DbVis from Minq. Minq doesn’t deliver DbVis as synapt package so I had to find a alternative and since I’m not a Linux blackbelt I had to do some googling. I found this blog and this and this that gave me a hint of what to do. I have to call the alien.

 1. First download the Dbvisualizer as a rpm package from here.
 2. Now I have to install the alien.
  $ sudo apt-get update
  $ sudo apt-get install alien
 3. Then convert the rpm package to a deb package with alien
  $ sudo alien dbvis_linux_6_0_6.rpm
 4. Next, install the debian package
  $ sudo dpkg -i dbvis_6.0.6-2_i386.deb
 5. Change directory to where it is installed
  $ cd /opt/DbVisualizer-6.0.6/
 6. And run it
  $ ./dbvis