Installera Google Chrome i Linux Mint

Har precis installerat Linux Mint på min ena dator. Har kört Ubuntu i några år nu men kände att det var dags att byta. Hur som helst så finns inte Google Chrome med i repositoryt så det går inte att installera den från den vanliga software managern. Hur som helst så är det ganska enkelt att installera i Linux ändå. Gör bara följande.

  1. Öppna ett Terminal fönster.

Subversion och inconsistent line ending style

Ibland händer det att radslut i filer är olika beroende på vilka verktyg man har använt och i vilken miljö man skapat filen. I windows används CRLF och i Unix används CR. För att enkelt ställa om radslut kan man använda kommandona dos2unix och unix2dos.

För att leta efter filer i en katalog och alla dess underkataloger och ändra radslut så kör man bara följande kommando.

find . -type f ! -exec dos2unix {} ;

Installing Dbvisualizer on Ubuntu

Since I changed from Windos to Linux Ubuntu I don’t have all of my dev tools installed. One of those tools is the great universal database tool called DbVis from Minq. Minq doesn’t deliver DbVis as synapt package so I had to find a alternative and since I’m not a Linux blackbelt I had to do some googling. I found this blog and this and this that gave me a hint of what to do. I have to call the alien.