Subversion och inconsistent line ending style

Ibland händer det att radslut i filer är olika beroende på vilka verktyg man har använt och i vilken miljö man skapat filen. I windows används CRLF och i Unix används CR. För att enkelt ställa om radslut kan man använda kommandona dos2unix och unix2dos.

För att leta efter filer i en katalog och alla dess underkataloger och ändra radslut så kör man bara följande kommando.

find . -type f ! -exec dos2unix {} ;

Flytta knapparna “maximera”, “minimera” och “stäng” från vänster till höger

I Ubunti 10.04 valde man att flytta knapparna i fönstrena från höger till vänster. Varför man valde detta kan alltid diskuteras men det var tydligen för att underlätta då vi i västvärlden läser från vänster till höger. Då man tyvärr är van vid att hitta knapparna uppe till höger så blir man förvirrad varje gång som man skall klicka på dem. Då jag använder windows på jobbet 8 timmar om dagen och där sitter de till höger så lär man nog inte i första taget vänja sig att hitta knapprna till vänster.

Uppgradera Grub Legacy till 2.0

Har kört Linux på min privata laptop i några år. Skall man vara riktigt petig så är det Ubuntu som är den distribution som jag använder. Har hela tiden följt med på uppgraderingarna som skett och jag måste säga att det har fungerat väldigt bra att uppgradera. Som bootloader används Grub som uppgraderas till version 2.0 i och med version 9.10 i Ubuntu. Ubuntu har dock valt att inte uppgradera booloadern automatiskt vid uppgradering av operativsystem utan detta måste göras manuellt. Bestämde mig idag för at göra uppgraderingen av Grub från version .097 till 2.0. Detta var busenkelt att göra för det vara bara att följa instruktionerna i Upgrading to GRUB 2 From GRUB

Today I enabled 2-step verification in Google Apps

Today I enabled 2-step verification in Google Apps. This means that if you want to you can use 2 factor authentication when logging in to Google Apps services such as GMail. You can’t force your users to use 2-step verification, they must opt-in themselves.

Anyway, I did opt-in with my account and downloaded the Google Authenticator to my Android that is used for generating codes. It all work well and now I’m using 2-factor authentication for my Google account.

Added a second monitor to my laptop with Ubuntu

I decided to move my 21″ monitor from my desktop computer to my laptop that runs Ubuntu. Since I have a DVI interface on my monitor and a HDMI interface on my laptop I had to buy a adapter. I bought one at Clas Olson and it worked perfectly.

I bought a new router today

Ok, I had problems with my old router so I decided to buy a new one. Didn’t I have warranty left on my old router? I couldn’t remember when I bought it so I had to search for my invoice. I know I bought it in an on-line store but didn’t remember which one and when. I found the invoice in my mailbox and it was InWarehouse and I bought it the 10th of June 2008. I had read on D-Link’s homepage that the warranty time was 2 years. ahhhhh, I missed the warranty time with 2 days…….. Ok, no good to cry over that so I bought a new one today.

Having big trouble with my broadband router

Please wait...
The gateway is currently measuring your network connection.
Accessing this web page might have an effect on the measurement.
This page will refresh shortly.

The last couple of days my broadband connection has gone up and down. I have a D-Link DIR-655 that has worked perfectly until a couple of days ago. It seems to reboot itself now and then and it makes the whole family go crazy. I have tried to upgrade to the latest firmware and to change a few settings but with no luck. Suppose it’s time to buy a new one?